Sunnhordland museum har ei rekkje undervisingstilbod, tilpassa ulike aldersgrupper. Under finn du dei ulike undervisingstilboda våre, ta gjerne kontakt for meir informasjon:

Kontaktperson: Formidlingsleiar Johanne Øvstebø Tvedten.

Bygningsvernkonsulent Bjørn Arve Lunde gir også omvisingar og førelesingar i stilhistorie og bygningshistorie, tilpassa ulike nivå.