PREMIERE!

Som nemnt så jobbar vi iherdig i desse dagar å få på plass fleire digitale verkty for å kunne formidle breiare enn før. Det er difor ei lita gladmelding å kunne sei at Sunnhordland museum har no fått sin eigen youtube- kanal! Her vil det bli lagt ut småfilmar og anna i tråd med formidlingsperspektivet … Fortsett å lese PREMIERE!