Høgskule

Undervising for høgskulestudentar:

  • Museumsformidling: Forelesning om metodikk og undervisningsfilosofi ved Sunnhordland Museum, samt demo-undervisning frå ulike undervisningsopplegg.
  • Fagdidaktikk: Samfunnsfag, KRLE, naturfag og historie. Oppleving som døropnar til kunnskap, gjennom eksursjonar, forteljing, dramaforløp og praktisk arbeid.
  • Gjennomføring av heile undervisingsopplegg: Studentane kan ta del som elevar, og få med seg heile gangen i eit utvalt undervisningsopplegg.
  • Forteljekunst: Eit kurs i forteljekunst for studentar. Inkluderer forteljeframføringar, øvingar og eigne framføringar i grupper.

Kontaktperson: Formidlingsleiar Johanne Øvstebø Tvedten.

Relatert innhald

Skip to content