«Spaces of hope»

av John P. Cunningham

Kunstverka i utstillinga kryssar fleire tema som knytter seg til ei kjensle av tapet av nokon av edensk natur, men stoppar ikkje ved tapet. Verket tar sikte på å å presentera publikum for idear som har å gjere med tersklar der grensa ikkje lenger tydeleggjer overgongen frå utsida til innsida; eit rom der betraktaren sin fabtasi kan plantast og vekse til nye visjonar og håp.

Skip to content