Sunnhordland museum
Museumsbakken 1
Postboks 51
5401 Stord

E-post: felles@sunnhordland.museum.no

Telefon: 53413899

Mens me arbeider med våre nye nettsider, kan du følgje oss her: