Om A.i.R -programmet

Bilete av Halsnøy Kloster

Artist-in-Residence ved Halsnøy Kloster – Stengjer i 2024

Sunnhordland Museum har sidan 2010 hatt tilbod om kunstnaropphald ved Halsnøy Kloster for kunstnarar som arbeider fotobasert. Så langt har 63 kunstnarar frå 29 land hatt tre vekers opphald, med påfølgjande utstilling året etter.

Det siste kunstnaropphaldet er no bestemt å bli i august /september 2024,- då har vi halde det gåande i 15 år!

Vi mottek difor ikkje nye søknader om opphald på Halsnøy kloster/The program is now closed for applications.

I sine glansdagar var Halsnøy Kloster ein av Noregs viktigaste institusjonar for kulturell utveksling, både nasjonalt og internasjonalt.

Bakgrunnen for AiR prosjektet var eit ynskje om å vidareføre denne kulturelle utvekslinga. Kunstnarane som vart vald ut til opphald fekk tid og fridom til å arbeide i eit vakkert, stille område. Lokalbefolkninga vart etter kvart meir og meir interessert i dei spesielle opplevingane dei fekk i møte med kunstnarane, og mange har deltaeke i prosjekter som dei opplever som rare, og dei har fått mange positive overraskingar når dei har stilla mannsterke på utstillingane året etter.

Prosjekter som er produsert på Halsnøy vert stilt ut i heile verda; i London, Tokyo, Paris, New York… JA, i alle nasjonar der deltakarane har komme frå.

AiR prosjektet har på denne måten bidrege til ein dokumentasjon over dei forskjellige kunstprosjekta som er gjennomført i lokalsamfunnet, dokumentasjon av menneske som har bidrege gjennom å bli fotografert, filma eller gjort lydopptak av.

Søkjeprosessen: ER NO STENGD!/ CLOSED FOR APPLICATIONS!

Alle kunstnarar som arbeider fotobasert har kunna søkje. Det vi har sett etter er søkjarar på høgt nivå, og – vi ynskja å setje saman kunstnarar som arbeider i ulike retningar med forskjellige teknikker, og som har gode tankar / idear.

I perioden 1 januar til 30. juni kvart år har vi teke i mot søknader for opphald påfølgande år. Normalt har vi vore tilstades og hatt portfolio reviews ved ein del internasjonale fotofestivalar, og kvart år ved festivalen i Arles, Frankrike, den største fotofestivalen i verda.. Vanlegvis har vi hatt mellom 40 og 60 søkjarar årleg til opphaldsperiodene..

Halsnøy Kloster vart grunnlagt som Augustiner kloster i 1163 av Erling Skakke. Etter reformasjonen lot ein klostrene i Noreg forfalle, og Halsnøy kloster gjekk over til å bli lensherre-embete. I 1756 overtok kammerråd Andreas Juel frå Danmark området, som då vart driven som eit fogderi. Familien overtok den tilhøyrande garden og har sidan drive gardsdrift heilt fram til 1950 tallet.  Sunnhordland Folkemuseum overtok då klostereigedomen til museumsdrift. Familien Juel driver fortsatt gard på naboeigedomen.

Kunstnarane har budd i hovedhuset fra 1841. Huset og området rundt er eit museum, men huset har ganske komfortable soverom, eit moderne kjøken, bad og internett.

Halsnøy ligg som ei vakker perle ved innløpet til Hardangerfjorden. Øya har ca 3000 innbyggjarar som livnærer seg av jordbruk, fiske og industri.

I sine glansdagar var Halsnøy Kloster ein av Noregs viktigaste institusjonar for kulturell utveksling, både nasjonalt og internasjonalt.

Meir informasjon om Halsnøy Kloster finn du her.

Helsing

Helén Petersen                                                               Øyvind Hjelmen

Avdelingsleiar Halsnøy Kloster                                 Kunstnerisk leiar AiR

& Administrativ leiar AiR

Bilete av Halsnøy Kloster
Skip to content