Tenester

Éit museum – mange tenester

Sunnhordland museum tilbyr mange tenester til innbyggjarane i sunnhordlandskommunane. Her har me lista opp ein del av det varierte tilbodet vårt:

  • Rådgiving: Tilsette ved museet kan bistå i tema knytt til bygningsvern, ivaretaking av gjenstander, formidling og undervising.
  • Formidling og undervising: Me tilbyr ei rekkje undervisningstilbod, tilpassa ulike aldersgrupper.
  • Utleige: Museet har fleire lokale med historisk særpreg som me leiger ut til for eksempel møte, konferansar, åremålsdagar, firmafestar, konfirmasjonar, barnedåp og bryllaup. Halsnøy kloster er også godkjend som vigslingstad.

Om du ikkje finn det du leitar etter må du gjerne ta direkte kontakt med oss.

Skip to content