Halsnøy Kloster

På øya Halsnøy i innløpet av Hardangerfjorden, Kvinnherad kommune ligg ruinane etter eit Augustinerkloster bygd kring 1300. Men klosterdrifta på staden kan sporast attende heilt til 1100-talet.

Gjennom heile året vert det arrangert små og store tilskipingar som omvisingar, utstillingar, føredrag, konsertar og den årvisse «klosterdagen» med rikt program for store og små.

Museet har eigne undervisningsopplegg for skulane.

Det er mogleg å leiga lokale på Halsnøy kloster til møte og andre arrangement. Klosteret er godkjend som vigslingsstad, og blir brukt både av Den norske kyrkja og Human-etisk forbund.

Litt lengre ned på sida finn du aktuelle saker frå Halsnøy kloster.

Utstillingar på tunet

Kva skjer på tunet?

No event found!
Opningstider

Kontor og utstilling opé etter avtale

Finn vegen
Omvisning

Sommarsesong medio juni – medio august: Daglege omvisningar i tunet.

Utanfor sesong – gruppebestilling etter avtale til hkl@sunnhordland.museum.no

Pris
Vaksen kr. 90,- Born 10-16 år kr. 40,- Born under 10 år – gratis. Honnør/ student kr. 60,- Gruppebillett over 15 pers. kr. 70,-

Aktuelt frå

Halsnøy Kloster

Endeleg er begge kunstnarane for A.i.R-periode#2 på plass. Jingyue Zhang ankom Halsnøy kloster seint tysdag kveld. Dei neste to vekene vil ho dela opphald med Marie Mons som ankom for ei veke sidan. Og sidan begge no er på plass er det atter tid for kunstnarpresentasjon i stovene.
Skip to content