Rådgiving

Renovering av gamalt bygg

Ved Sunnhordland museum kan ein få rådgiving og hjelp i høve bygningsvern, ivaretaking av gjenstander og undervisning:

  • Gjenstander og samlingar: Lurer du på kva gjenstand du har, og korleis den best kan ivaretakast? Ta kontakt med konservator Helge Pedersen.
  • Bygningsvern: Me kan hjelpa med søknader om støtte til restaurering, og rettleiing i korleis du best kan ta vare på gamle hus og bygningar. Ta kontakt med bygningsvernskonsulent Bjørn Arve Lunde.
  • Formidling/Undervisning: Me gir råd om formidling av lokalhistorie, og rettleiing for oppsetting av små utstillingar. Kanskje kan vi også bidra med kortare eller lengre manus. Ta kontakt med formidlingsleiar Johanne Øvstebø Tvedten.
  • Museumsfagleg rådgiving: Me tilbyr museumsfagleg rettleiing og bistand for aktørar som driv med historisk dokumentasjons- og formidlingsarbeid i sunnhordlandsregionen. Ta kontakt med museumsrådgivar Trine Kyvik.

Sjå også oversikta over tilsette ved museet.

Renovering av gamalt bygg
Skip to content