Med «Busen» til Island..

Her kjem ein video til, denne gong om sildafisket. Del 2 og 3 kjem litt om senn. Sildafisket del 1, Med «Busen» til Island Fortalt av Sten Arne Lønning    

Utdrag frå Tor Resser sin film om Stord, 1961

Vi fortsetter med ny film frå vår youtubekanal, denne gong Tor Resser om Stord i 1961.

PREMIERE!

Som nemnt så jobbar vi iherdig i desse dagar å få på plass fleire digitale verkty for å kunne formidle breiare enn før. Det er difor ei lita gladmelding å kunne sei at Sunnhordland museum har no fått sin eigen youtube- kanal! Her vil det bli lagt ut småfilmar og anna i tråd med formidlingsperspektivet…