Ei fotografisk jordomsegling

Samanlikna med andre skipsfartsnasjonar satsa norske reirar lenge på seglteknologi, og seglskip var ein betydleg del av Norsk handelsflåte fram til fyrste verdskrig. Dei siste åra på havet med den Norske seilskuteflåten, er samanfallande med spreiinga av dei fyrste handhalte amatørkamera og dei fleste fotografia vi har som dokumenterer livet om bord på dei Norske skutene i utenriksfart er frå tida etter 1900. Kva fortel desse fotografia om dei siste seglarane?

Historikar ved Bergen Sjøfartsmuseum, Ingrid Myrstad, tek oss med på ei fotografisk jordomsegling gjennom augnebikk fanga ombord på nokre av av dei siste seglskipa i fart


The event is finished.

Date

28. oktober 2021

Time

18:00

Kostnad

150 NOK
Skip to content