Klosterdagen 2024, 9. juni

Den årlege Klosterdagen nærmar seg og vi håpar å sjå deg sundag 9.juni.

Lenke til billettar nede på sida.

Dagen byrjar med utstillingsopning av vandreutstillinga «Station-to-Station – a nightjourney» av John p. Cunningham og Rita Isdal.

I høve Magnus Lagabøte- jubileet  er vi glade for å presentere forteljarframsyninga «Mellom Lov og Land», som har som mål å formidla historia og verknaden av Landslova, og skapa ei engasjerande oppleving for publikum.

Programmet inkluderer ein workshop for born og unge leia av kunstnaren Anne Hesvik, der vil dei få moglegheita til å utforske ulike mellomalderteknikkar innan teikning og måling.

Etter kvar framsyning vil det vere ei Q&A-seksjon for å engasjere publikum.

Medverkande:

Guttorm A. Rogdaberg vil leie publikum gjennom historien bak Landslova, Reidun Horvei vil framføre songar og ta hand om regien, Inger-Kristine Riber vil skape eit lydbilete som speglar tidsepoken, og Anne Hesvik vil medvirka med visuell formgjeving.

Dagen avsluttast tradisjon tru med utegudsteneste, leia av sokneprest i Fjelberg og Eid kyrkjelyd, Carsten Mrusek

Utstillingane og kafeen vil vera opne heile dagen.

Der vert områdebillett denne dagen, samt billett til vaksneframsyninga. Workshopen for born og unge er gratis, men vi ber deg «kjøpe» gratisbillett så vi får oversikt over antall deltakarar.

Billettar finn du her:

Klosterdagen område billett

Forteljerstund og workshop for barn

Mellom land & lov, vaksne

Om dei medvarkande i forteljarframsyninga og workshop for barn og unge:

Guttorm A. Rogdaberg (Forteljing): Utnemnd til statsstipendiat i 2005 med fokus på rettshistorie og mellomalder. Har arbeidd med Stiftelsen Agatunet, og har gjort viktig forskingsarbeid om Lagmannstova frå 1220. Har bidratt til kulturhistoriske artiklar, utstillingar, og bøker.

Reidun Horvei (Song og Regi): Sidan 1992, tilsett som fylkesmusikar i Hordaland med arbeid innafor kveding.

Inger-Kristine Riber (Musikk og Lydformgjeving): Pianist og komponist kjend for nyskapande arbeid og kombinering av ulike musikkstilar.

Anne Hesvik (Visuelt): Kunstnar inspirert av klassiske målartradisjonar. Har studert under kjende malemeistrar som Øygarden, Selsjord, og Klavenes. Har vunne mange prisar og stipend, og er omtala i kjende publikasjonar.


 • 00

  days

 • 00

  hours

 • 00

  minutes

 • 00

  seconds

Date

09. juni 2024

Time

13:00 - 18:00

Lokasjon

Halsnøy kloster
Skip to content