Det starta med silda

Om fiskeri og utviklinga av maritimt næringsliv i Sunnhordland
Ordinær inngangsbillett
Bilde frå utstillinga "Det starta med silda"

Utstillinga syner kva fiskeri har hatt å seie for utviklinga av industri og maritimt næringsliv i Sunnhordland frå 1900 og fram til i dag, med særleg vekt på silda.

Utstillinga er rikt illustrert med bilete, tekst og film. Aktivitetar for born gjer utstillinga spennande for heile familien.

Bilde frå utstillinga "Det starta med silda"
Skip to content