Ledige stillingar som museumsvert sommaren 2022

Sunnhordland museum og Venelaget for Gruo på Litlabø søkjer museumsvertar. For sommaren 2022 er det ledig engasjement for museumsvertar på følgjande lokasjonar. Sunnhordlandstunet på Leirvik,  Halsnøy kloster i Kvinnherad Gruvemuseet på Litlabø, Stord Sunnhordlandstunet på Leirvik Sunnhordlandstunet på Leirvik er eit flott museumstun med kulturhistoriske bygningar, og publikumsarena med fleire utstillingar for publikum. Tunet er […]

Ledig 20% stilling som publikumsansvarleg på Sæbøtunet, Etne

Vil du jobba på Sunnhordland museum? Trivest du godt med å møta folk og formidla vår lokale historie? Som publikumsansvarleg på Sæbøtunet vil du ha det faglege og operative ansvaret for å utvikla, planlegga, budsjettera, gjennomføra og evaluera publikumstilbodet på staden. Som publikumsansvarleg på Sæbøtunet vert du del av Sunnhordland museum si faggruppe for formidlingsaktivitetar […]

Ledig stilling som publikumsansvarleg på Sunnhordlandstunet

Vil du jobba på Sunnhordland museum? Trivest du godt med å møta folk og formidla vår lokale historie? Som publikumsansvarleg på Sunnhordlandstunet vil du ha det faglege og operative ansvaret for å utvikla, planlegga, budsjettera, gjennomføra og evaluera publikumstilbodet på staden. Som publikumsansvarleg på Sunnhordlandstunet vert du del av Sunnhordland museum si faggruppe for formidlingsaktivitetar […]